Cross-European public library study – Bulgaria country report (Bulgarian)

Abstract

Recommended Citation

Quick, S., Prior, G., Toombs, B., Taylor, L., & Currenti, R. (2013). Възприятия на потребителите за ползите от информационните и комуникационни технологии в обществените библиотеки в България (funded by the Bill & Melinda Gates Foundation).